IMSI -  (International Mobile Subscriber Identity) eshte nje numer unik i rrjetit GSM dhe UMTS. Eshte i ruajtur ne SIM kartele dhe i dergohet rrjetit te telefonis mobile nga telefoni. Secili Operator i telefonis mobile e ka numrin IMSI te ndryshem, pra duhet ta dini operatorin per ta ditur se cilit IMSI i perket.  Nese nuk e dini operatorin e telefonit ateher duhet ta perdorni ndoni program per ta kuptuar cilit operator i perket telefoni ose permes IMEI numrit.


IMSI LISTA  (Aktualizimi i fundit 02.04.2013):

Koded IMSI per Operatoret e ndryshem, Lista aktualizohet gjate gjithe kohes ju lutem kontrolloni regullisht.

 

 


 

X-SIM UNLOCK 4S

 

www.xsim-ks.com | 044/139 333 - 045/570 570 - 049/139 333 - 049/575 575 | info@xsim-ks.com